Міжнародна науково-практична конференція

«ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ»

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбудеться 31 березня – 01 квітня 2016 року у місті Ченстохово (Польща).

Завантажити інформаційний лист (2016):

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (ПОЛЬЩА)
 • КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (УКРАЇНА)

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • LONDON COLLEGE OF INTERNATIONAL BUSINEDD STUDIES (АНГЛІЯ)
 • L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (КАМЕРУН)
 • UNIVERSITA` eCAMPUS (ІТАЛІЯ)
 • UNIVERSIDAD DELA SABANA(КОЛУМБІЯ)
 • RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (ЛАТВІЯ)
 • ASSOCIAZIONE INTERSTUDI EUROPEI DI SAN MARINO (САН-МАРИНО)
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (СЛОВАЧЧИНА)
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» (УКРАЇНА)
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА (УКРАЇНА)
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (УКРАЇНА)
 • UNIVERSITY OF BUSINESS & INTERNATIONAL STUDIES (ШВЕЙЦАРІЯ)

В ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ:

 1. Глобальна економіка та особливості розвитку сучасного світового господарства.
 2. Тенденції та пріоритети розвитку міжнародних відносин в умовах глобалізації.
 3. Сучасні тенденції євроінтеграційних процесів в умовах нестабільності економіки.
 4. Інноваційний та інформаційний простір: становлення, ефективність та перспективи розвитку в освітній та науковій сфері.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – польська, українська, англійська

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 25 січня 2016 p. необхідно заповнити реєстраційну форму (http://goo.gl/forms/59X32At5s2) та до 01 лютого надати електронний варіант матеріалів на електронну адресу [email protected] (у приєднаних файлах, наприклад: Іvov_konf2016.doc). Для матеріалів студентів вимагається рецензія наукового консультанта.

Протягом двох робочих днів автори отримають підтвердження. У разі відсутності повідомлення – продублюйте матеріали. Після винесення рішення про прийняття матеріалів, автору надсилається відповідне повідомлення.

За результатами роботи конференції планується випуск колективної монографії та збірнику матеріалів конференції (студентська секція).

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

 • очна участь 40 Євро (для студентів 25 Євро) включає: папку учасника, сертифікат учасника, один примірник монографії або збірнику матеріалів конференції (студентська секція)*;
 • дистанційна участь 20 Євро (для студенів 10 Євро)*;
 • додатково: якщо обсяг матеріалів складає більш ніж 22000 знаків – вартість збільшується на 5 Євро за кожні 2000 знаків; поштові витрати (країни ЄС – 10 Євро, Україна та ін.– 5 Євро);
 • додаткові примірники монографії – 10 Євро за примірник.

*потребує сплати до 01 лютого 2016 року

(копію квитанції про сплати надіслати на e-mail)

Передбачається візова підтримка.

Проживання та харчування за рахунок учасників конференції. Орієнтовна вартість проживання з однієї людини – 40 злотих за добу (зі сніданком та обідом).

Засідання секцій будуть проводитись у форматі доповідей (з презентацією у форматі .ppt/.pptx/.pdf). Регламент доповіді до 10-ти хвилин, обговорення – 10 хвилин.

ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обсяг матеріалів до колективної монографії: 20000-22000 знаків.

Обсяг до збірнику матеріалів конференції (студентська секція): 2000-2200 знаків.

Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 20 мм.

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал одинарний, абзац 10 мм.

Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, розміщення легенди – внизу рисунку. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.

Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами. Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.

Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation.

Матеріали можуть мати максимум два співавтори.

Текст роботи повинен включати результати оригінальних досліджень автора/авторів. Матеріали до публікації приймаються українською, польською, англійською мовами.

При цитуванні обов’язкове посилання на джерело. Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори статей.

 

Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам або запропонованій тематиці, надіслані без грошового переказу або пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть!

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 31.03.2016 p. о 10:00 год.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa

SWIFT код: BIGBPLPW

Отрмувач (назва, адреса) AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6  42-200 Częstochowa

Рахунок:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Призначення платежу: Międzynarodowa Konferencja 2016 (imię i nazwisko uczęstnika)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАТОРІВ

 

  Polonia University in Chenstohova (Польща)
st. Gen. Casimir Pulaski 4/6 42-200 Chenstohova
tel: +48343684200, fax +48343249662
www.ap.edu.pl ; e-mail: [email protected]
   
  Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна)
пр. Карла Маркса, 64, 50000, Кривий Ріг
tel: +380564901512, fax +380564901512
www.kneu.dp.ua ; e-mail: [email protected]

 

КООРДИНАТОРИ:

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekn Wydziału Interdyscyplinarnego, tel. +48343684230, e-mail: [email protected].

Bartosz Wanot — dr n. med., Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego ds. Koordynacji Badań; tel. +48727992229, e-mail: [email protected].

Mirosława Skalik – dr n. ekonomicznych, koordynator Instytutu Ekonomii i Zarządzania, tel. +48605077176, [email protected].

Гушко Сергій – д.е.н., професор, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ», тел. +038 098 1244643 , e-mail: [email protected].

Кулішов Володимир – д.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри міжнародної економіки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ», тел. +038 067 2690543, e-mail: [email protected].

Сур’як Алла – к.е.н., доцент кафедри економіки природокористування та економічної теорії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, тел. +38 066 775 91 78, e-mail: [email protected].

 

До зустрічі на конференції!

З повагою, Організаційний комітет