Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Міжнародній науковій конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбудеться 06 – 07 квітня 2017 року в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща).

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (ПОЛЬЩА)
 • КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» (УКРАЇНА)

 

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • LONDON COLLEGE OF INTERNATIONAL BUSINEDD STUDIES (AНГЛІЯ)
 • L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE JEAN-PAUL II DE BAFANG (KAMЕРУН)
 • L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (KAMEРУН)
 • RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA (ЛАТВІЯ)
 • UNIVERSITY OF PRESOV (СЛОВАЧЧИНА)
 • UNIVERSITY OF ORADEA (РУМУНІЯ)
 • UNIVERSITY OF BUSINESS & INTERNATIONAL STUDIES (ШВЕЙЦАРІЯ)
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» (УКРАЇНА)
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (УКРАЇНА)
 • ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (УКРАЇНА)

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ:

 1. Стратегічне моделювання управлінських систем в умовах нестабільності економіки.
 2. Тенденції та пріоритети розвитку міжнародних відносин в умовах глобалізації.
 3. Проблеми екології та підвищення енергоефективності у світовій економіці.
 4. Освітній, науковий та інформаційний простір: становлення, ефективність і перспективи розвитку.

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – польська, українська, англійська

НАУКОВА РАДА:

Andrzej Krynski — Ks. prof. dr hab. dr h. c., Rektor-Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: [email protected]

Андрій Шайкан — д.е.н., професор, директор Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», e-mail: [email protected]

Андрій Бояр — д.е.н, проректор з наукової роботи та інновацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, e-mail: [email protected]

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: [email protected]

Tadeusz Bąk – ks. prof. dr hab., Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, e-mail: [email protected]

Олександра Гуменна – к.е.н, доцент, декан факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», e-mail: [email protected]

Сергій Гушко – д.е.н., професор, перший заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана», e-mail: [email protected]

Tomasz Dołęgowski — Associate Professor, PhD, Deputy Dean of the World Economy Collegium,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mail: [email protected]

Blaise Hameni – dr, Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: [email protected]

Ioan Horga – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii i Nauk Komunikacyjnych Uniwersytetu w Oradea, e-mail: [email protected]

Paweł Kazibudzki – dr, (MBA) Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: [email protected]

Kamil Kardis – prof. dr hab., Uniwersytet w Preszowie, e-mail: [email protected]

Abraham Kome – dr, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: [email protected]

Володимир Кулішов – д.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри міжнародної економіки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана імені Вадима Гетьмана», e-mail: [email protected]

Iveta Mietule – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Technicznej w Rezekne, e-mail: [email protected]

Абдухаким Маманазаров – к.е.н.,  завідувач кафедри загально-гуманітарних та соціально-економічних наук, заступник директора з фінансово-економічної роботи філії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова в місті Ташкент, e-mail: [email protected]

Władysław Majkowski – ks. prof. dr hab., Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: [email protected]

Andrzej Mirski — dr, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, e-mail:[email protected]

Briсe Megnono – dr, Uniwersytet Katolicki Świętego Hieronima w Duala, e-mail: [email protected]

Luminita Soproni – dr, Uniwersytet w Oradea, e-mail: [email protected]

Алла Сур’як – к.е.н., доцент, доцент кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, e-mail: [email protected]

Леся Петкова — д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу Черкаського державного технологічного університету,  e-mail: [email protected]

Adrian Pop – dr, Prodziekan ds. współpracy zagranicznej Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail:   
[email protected]

Марина Чайковська — к.е.н., доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, e-mail: [email protected]

Віра Чевганова – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, e-mail: [email protected]

Bartosz Wanot — dr n. med., Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego ds. Koordynacji Badań Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: [email protected]

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 25 грудня 2016 pоку необхідно заповнити реєстраційну форму та до 10 січня 2017 року надати електронний варіант  матеріалів (cайт конференції – http://ocs.kneu.dp.ua/) або надіслати на адресу [email protected] та заповнити реєстраційну форму (https://goo.gl/forms/PyIjnnvRexgpvUkp2)

Для матеріалів студентів вимагається рецензія наукового консультанта.

Протягом двох робочих днів автори отримають підтвердження отримання матеріалів. У разі відсутності повідомлення – просимо продублювати матеріали. Після рішення про прийняття матеріалів автору надсилається відповідне повідомлення.

За результатами роботи конференції планується видання монографії і збірника матеріалів конференції (студентська секція).

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

 • очна участь 40 Євро (для студентів 25 Євро) включає в себе: папку учасника, сертифікат учасника, подання рукопису до монографії (за бажанням) або збірника матеріалів конференції (студентська секція)*;
 • дистанційна участь 20 Євро (для студенів 10 Євро)*;
 • додатково: якщо обсяг матеріалів складає більш ніж 22000 знаків – вартість збільшується на 5 Євро за кожні 2000 знаків; поштові витрати (країни ЄС – 10 Євро, Україна та ін.– 5 Євро);
 • друкований примірник монографії – 25 Євро за примірник (електронна версія монографії входить до папки учасника).

*Здійснити сплату до 01 лютого 2017 року

(копію квитанції про сплату надіслати на e-mail)